Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec, gmina Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf