Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowej, na działkach nr ewid. 579, 578, 530, 528, 526, 525, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.