Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - ?Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 32 dla zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości Słupie? na działkach nr ewid. 198, 184, 32 położonych w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf