Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Zmiana lokalizacji i typu stacji transformatorowej - Wierzchowiska 2 - na słupową stację transformatorową kablową krótką STSRS-20/400-KK2-9,0/10-15/0,4 kV wraz z zasilaniem kablowym SN-15kV. Budowa i przebudowa odcinków linii niskiego napięcia stanowiące dostosowanie sieci do zmiany lokalizacji stacji transformatorowej" na działkach nr ewid. 1229, 1209, 1210/3, 1222, 1581, 1582, 1223/1, 1223/2, 1224, 1225/1, 1210/4, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce

Obwieszczenie.pdf