Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejącej linii nN w miejscowości Dąbie ?Dąbros? na działkach nr ewid. 177, 175, 170, 168, 166, 165, 140, 139, 137, 180, 181, 182, 292, 310, 311, 316, 315, 314, 313, 312, położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf