Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa linii niskiego napięcia - podwieszenie dodatkowego kabla oświetleniowego na istniejącej linii niskiego napięcia przy drodze gminnej (ul. Słoneczna) w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 590, 587/2, 589, 588, 602, 604, 605, 608, 607, 578, położonych w obrębie ewidencyjnym Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf