Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej WIERZCHOWISKA 6-ZHP w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze w przęśle: słup nr 1 - słup nr 5 na działkach nr ewid. 1893/1 i 1893/2, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf