Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach, usytuowanej w ciągu ulic: Leśnej - dz. nr ewid. 638, Plac Strażacki - dz. nr ewid. 577 i 575/7, Słoneczna - dz. nr ewid. 578, Jagiellońska - dz. nr ewid. 558, parking przy parku na działce nr ewid. 559/4, Janowskiej - dz. nr ewid. 317, oraz pod drogą wojewódzką Nr 857 (nr ewid. 447) - ul. Armii Krajowej i na działce nr ewid. 318, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

obwieszczenie.pdf