Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 i dn40 z rur PE100 RC SDR11, typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączami gazowymi dn25 PE100 RC SDR11 typ 2, dwuwarstwowa, na działkach nr ewid.52/1, 53, 42/1, 54/4, 55/7, 95/4, 58/2, 99, 100/2, 101/1, 101/2, 61/5, 61/8, 61/10, 61/11, 61/3, 62/7, 62/8, 104/2, 105/6, 62/4, 63/1, 108/1, 109/3, 108/3, 108/4, 107/9, 109/5, 112/1, 115/1, 116/2, 116/3, 117,118, 123/1, 129, 126, 128/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek oraz na działkach nr ewid.1634, 1635/1, 1639/2, 1640, 1643, 1952, 1647, 1217, 1990/6, 1990/2, 1990/5, 1654, 69/6, 1577/3, 1577/5, 1576/4, 1576/3, 1576/5, 1569/2, 1914/2, 1567/2, 1566/2, 1565/2, 1564/2, 1563/2, 1562/2, 1561/2, 1560/2, 1594/2, 1687/2, 1689/1, 1690, 1691, 1692, 1577/6, 1577/2, 1578, 1579, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, gmina Modliborzyce.