Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

1. budowa zatok autobusowych z chodnikiem dla pieszych i parkingu dla samochodów w miejscowości Brzeziny na działkach nr ewid. 167, 176, 177/1 i 177/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Brzeziny, gmina Modliborzyce,
2. budowa chodnika i zatoki autobusowej z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stojeszyn Drugi na działkach nr ewid. 1209, 494, 495, 497 i 498, położonych w obrębie ewidencyjnym 15-Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf