Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - "Budowie linii oświetlenia zewnętrznego parkowego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Modliborzyce" na działkach nr ewid. 447, 1993/3, 1993/4 i 1993/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

pdfObwieszczenie.pdf