Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr JAN4441A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 814 położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejscowość Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.