Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci gazowej ś/c dn 40 PE 100 RC SDR 11, typ 2, dwuwarstwowa na terenie działek nr ewid. 766/2, 767/2 i 1505/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce, miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.