Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie linii oświetlenia drogowego, kablowego, wydzielonego na słupach metalowych w miejscowości Wolica Pierwsza i Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 117/4, 117/6, 146/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0024 Wolica Pierwsza oraz na działkach nr ewid. 1665/1, 1666/1, 1667, 1670, 1669, 1675, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1697/1, 1697/2, 1699/4, 1705, 1704, 1711/1, 1712, 1714, 1717, 1719, 2919, 1724, 1726, 1728, 1732, 1733, 1736, 1739, 1742, 1744, 1745, 1751, 1752, 1753, 1754, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.