Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.