Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Stojeszynie Drugim” na działkach nr ewid. 1156/1, 1157, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 1203, 533, 535, 536, 538, 539/1, 539/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.