Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie za zgodą stron decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW.6733.6.2016 z dnia 13 października 2016 r. ze zmianą znak: INW.6733.6.16/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., wydanej przez Burmistrza Modliborzyc na wniosek Gminy Modliborzyce dla inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na długości 530 m”, na działkach nr ewid. 1849, 1874, 1873, 1872, 1871/2, 1869, 1868/4, 1867, 1865, 1864, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1853, 1852, 1851, 1850, 1846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021-Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce