Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Janów – Blinów od słupa nr 45 do słupa nr 92 na linię kablową” – Etap 2 na działkach nr ewid. 295, 640, 687, 699, 743, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720/1, 721, 722, 723, 725, 726, 728, 729/1, 729/2, 730/3, 730/1742, 734, 965, 733, 885, 886, 887, 888, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 929, 970, 971, 972, położonych w obrębie ewidencyjnym 0022 Wolica Druga oraz na działkach nr ewid. 1209/3, 1210/3, 1229, 1575/1, 1575/2, 1581, 1583, 1585, 1588, 1607, 1608, 1609, 1611, 1612/2, 1613, 1614, 1616, 1618/1, 1618/4, 1619, 1620/2, 1621/1, 1622/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.