Dzięki głosom naszych mieszkańców gmina Modliborzyce otrzyma maszt z flagą RP w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Maszt zostanie zainstalowany przy Zespole Szkół w Modliborzycach. Umieszczenie flagi na maszcie w tym wyjątkowym miejscu, gdzie pięć lat temu imię Orła Białego nadano Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach, to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków również tych najmłodszych.

Jesienią 2020 roku w głosowaniu online mieszkańcy każdej z gmin, mieli okazję poprzeć swoim głosem sfinansowanie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, zakupu dla gminy masztu i flagi biało-czerwonej. Dzięki dużej liczbie głosów oddanych przez naszych mieszkańców, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8000 zł na zakup masztu oraz flagi.

Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa z Wojewodą Lubelskim została podpisana w dniu 27 lipca 2022 roku.

Projekt „Pod biało-czerwoną” realizowany jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 11 listopad 2022 roku.