Tablica informacyjna

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108735L od km 0+120 do km 1+110 w miejscowości Lute” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 181 349,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 362 699,69 zł