Realizatorem powyższego zadania w imieniu Gminy Modliborzyce jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach. Projekt zakłada zwiększenie bazy lokalowej na potrzeby osób i rodzin korzystających ze wsparcia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego (PPS).  Wyremontowane pomieszczenia będą w pełni przygotowane do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców gminy potrzebujących pomocy, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.