ZADANIE: „PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE”

DOFINANSOWANIE - 74 100,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 126 100,00 zł