GOPS

Tak jak każdego roku apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym.

Teatr 1 aktora

Weronika Bryk z Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym zdobyła pierwszą nagrodę Powiatowego Przeglądu Teatru Jednego Aktora w Modliborzycach.

GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 roku (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w tutejszym Ośrodku. Jako dzień pracy został wyznaczony dzień 29 grudnia 2018 roku (sobota)

UM

Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, że Stowarzyszenie "OPOKA" z siedziba w Słupiu udostępnia numer konta bankowego na który można wpłacać środki finansowe na odbudowę domu dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.

Policja logo

Policja apeluje o ostrożność. Spadł pierwszy śnieg. Na drogach jest ślisko i niebezpiecznie.

wigilijny stół

Będzie wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem, wigilijne potrawy i śpiewanie kolęd. Burmistrz Modliborzyc i Caritas Diecezji Sandomierskiej zapraszają mieszkańców na spotkanie wigilijne.Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne zasiądą do wspólnego stołu we wtorek 18 grudnia o 11.00 w Dziennym Domu "Senior+", ale wcześniej powinny zgłosić chęć udziału w wigilijnej wieczerzy.

FORTACO

Szanowni Państwo,
Jeśli jesteście zainteresowani pracą na stanowisku spawacz, zapraszamy do wzięcia udziału w programie zorganizowanym przez Fortaco JL pt. „Praca jako spawacz – dobra
inwestycja w przyszłość”.

um

Burmistrz Modliborzyc uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 roku (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach. Jako dzień pracy został wyznaczony dzień 29 grudnia 2018 roku (sobota).

Burmistrz Modliborzyc

Witold Kowalik

PGE

PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów pragnie poinformować, że została utworzona strona internetowa na której co wtorek będą aktualizowane i udostępniane informacje odnośnie planowanych wyłączeń sieci energetycznych w związku z wykonywaniem prac eksploatacyjnych, przebudową, rozbudową i modernizacją stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej.

Link do strony: www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. 2018, poz. 994 z póź. zm) zwołuję na dzień 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) na godzinę 08.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, III nadzwyczajną w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

KGW

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ilości członków koła i wynosi od 3000 zł - 5000 zł .

badania

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie dotyczące bezpłatnych badań w zakresie:
- profilaktyka raka jelita grubego
- profilaktyka raka piersi
- profilaktyka raka szyjki macicy
Spotkanie odbędzie się 9 grudnia (niedziela) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach