Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, siatka do owijania balotów i sznurek, folie kiszonkowe, opakowania typu Big-Bag, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Modliborzyce – 2022 rok

ZITOK

Harmonogram Zbiórki odpadów komunalnych 2022

Zgodnie z art.9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.
Każdy podmiot gospodarczy z terenu Gminy Modliborzyce jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z jedną z niżej wymienionych firm na odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w dniach od 11 do 14 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu, odbędzie się w tym roku akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych, opon samochodowych (maksymalnie 4 szt.) oraz opon z maszyn rolniczych (maksymalnie 4 szt.) z terenu naszej gminy.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w roku 2020 / 2021 na terenie gminy Modliborzyce

Od 1 października 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Modliborzyce, każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości 90,00 zł od jednego mieszkańca.
Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowej segregacji odpadów.