Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) od 1 stycznia 2018 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki u źródła dodatkowej frakcji odpadów komunalnych – BIO (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

Dodatkowa frakcja odpadów biodegradowalnych – BIO, będzie zbierana w workach koloru brązowego.

Do worka żółtego – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, wrzucamy:

• zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach, plastikowe nakrętki;
• puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości;
• plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach);
• puszki po napojach, konserwach, kapsle, zakrętki od słoików;
• kartony po sokach, napojach, mleku.

Tu nie wrzucamy:

• mokrych foli, woreczków foliowych, reklamówek; butelek i pojemników z zawartością;
• tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego;
• opakowań po olejach i smarach, płynach chłodniczych, nawozach, aerozolach;
• puszek i pojemników po farbach i lakierach;
• tworzyw piankowych, styropianu; plastikowych zabawek;
• sprzętu AGD i RTV.

Do worka zielonego – SZKŁO, wrzucamy:

• butelki i szklane opakowania po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek);
• inne opakowania szklane.

Tu nie wrzucamy:

• opakowań po lekarstwach; zniczy z zawartością wosku;
• szkła laboratoryjnego, termometrów, rtęciówek, strzykawek;
• szkła okularowego, zbrojonego, szyb samochodowych;
• szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek;
• lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów;
• ekranów i lamp telewizyjnych; luster; ceramiki, porcelany; kapsli, zatyczek i zakrętek.


Do worka niebieskiego – PAPIER, wrzucamy:

• gazety, czasopisma;
• papier szkolny i biurowy;
• zeszyty i książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;
• torebki i worki papierowe, papier pakowy, tekturę i kartony.

Tu nie wrzucamy:

• zabrudzonego lub tłustego papieru;
• papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych);
• papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią, metalem);
• opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;
• kalek termicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury);
• kartonów po sokach i innych napojach; papierowych wkładów wodoodpornych, tapet;
• pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów higienicznych.


Do worka brązowego – BIO (odpady biodegradowalne), wrzucamy:

• liście, kwiaty i skoszoną trawę;
• rozdrobnione gałęzie i krzewy (granulacja do 3 cm);
• trociny i korę drzew;
• resztki żywności (bez mięsa);
• obierki z owoców i warzyw, przeterminowane warzywa i owoce;
• skorupki jaj; fusy po kawie i herbacie.

Tu nie wrzucamy:

• mięsa i kości zwierząt, odchodów zwierząt;
• oleju jadalnego;
• popiołu z węgla kamiennego;
• drewna impregnowanego; płyt wiórowych i pilśniowych;
• ziemi i kamieni.


Do pojemnika – ODPADY ZMIESZANE, wrzucamy:

• do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie możemy wrzucić do kolorowych worków, to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.