Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

• Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpady

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO w Wincentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o., 22-302 Siennica Nadolna

• Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

Zastępcze Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

– Poniatowa Wieś, 24-320 Poniatowa
– Piaski Zarzecze II, 23-200 Kraśnik
– Borownica, 23-300 Janów Lubelski