Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 15 C, 20-324 Lublin
Zakład Przetwarzania ZSEiE

Pozostałe zakłady zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujące się na terenie województwa lubelskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022):

• EKO HARPOON-RECYKLING Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17d, 20-324 Lublin
• GREEN OFFICE ECOLOGIC Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 21-532 Łomazy
• ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy (zakład zbierający ZSEiE)
• P.P.H.U. „ROLCHEM” S.C. Jerzy Kotuła Mariola Kotuła ul. Gałczyńskiego 6, 24-100 Puławy (zakład zbierający ZSEiE)