Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2019 r.