Za nami pól roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W okresie październik ? grudzień zebrano 193,9 tony odpadów komunalnych, w tym:

 

-  50,4 t frakcji suchej,
-  143,5 t frakcji mokrej (zmieszanej).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektro śmieci:

 

11,5 t opon
6,2 t odpadów wielkogabarytowych,
1,1 t zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.