Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce

              W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Każdy mieszkaniec gminy posiadający umowę na wywóz odpadów komunalnych powinien w terminie do 30 czerwca 2013 r. ją wypowiedzieć.