Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - 40,8 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,6 %

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r. [%] ZGODNIE Z ROZPORZĄDZEBNIEM MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 29 MAJA 2012 R.

Rok201216 lipca 201320142015201620172018201916 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.755050504545404035
POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
201220132014201520162017201820192020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło101214161820304050