Od 1 października 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Modliborzyce, każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości 90,00 zł od jednego mieszkańca.
Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowej segregacji odpadów.

Do worka żółtego – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, wrzucamy:

• odkręcone i zgniecione puste butelki plastikowe po napojach, plastikowe nakrętki (jeżeli nie są zbierane w ramach innych akcji)
• puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości
• plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach)
• puszki po napojach, konserwach, kapsle, zakrętki od słoików
• kartony po sokach, napojach, mleku
• metale kolorowe

Tu nie wrzucamy:

• mokrych foli, woreczków foliowych, reklamówek; butelek i pojemników z zawartością
• tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
• opakowań po olejach i smarach, płynach chłodniczych, nawozach, aerozolach
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• tworzyw piankowych, styropianu; plastikowych zabawek
• sprzętu AGD i RTV

Do worka zielonego – SZKŁO, wrzucamy:

• butelki i szklane opakowania po napojach i żywności
• butelki po napojach alkoholowych
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
• inne opakowania szklane

Tu nie wrzucamy:

• opakowań po lekarstwach; zniczy z zawartością wosku
• szkła laboratoryjnego, termometrów, rtęciówek, strzykawek
• szkła okularowego, zbrojonego, szyb samochodowych
• szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek
• lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów
• ekranów i lamp telewizyjnych; luster; ceramiki, porcelany; kapsli, zatyczek i zakrętek


Do worka niebieskiego – PAPIER, wrzucamy:

• gazety, czasopisma
• papier szkolny i biurowy
• zeszyty i książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
• torebki i worki papierowe, papier pakowy, tekturę i kartony

Tu nie wrzucamy:

• zabrudzonego lub tłustego papieru
• papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych)
• papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią, metalem)
• opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem
• kalek termicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury)
• kartonów po sokach i innych napojach; papierowych wkładów wodoodpornych, tapet
• pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów higienicznych

Do worka brązowego – BIO (odpady biodegradowalne), wrzucamy:

• liście, kwiaty i skoszoną trawę
• rozdrobnione gałęzie i krzewy (granulacja do 3 cm)
• trociny i korę drzew
• resztki żywności (bez mięsa)
• obierki z owoców i warzyw, przeterminowane warzywa i owoce
• skorupki jaj; fusy po kawie i herbacie

Tu nie wrzucamy:

• mięsa i kości zwierząt, odchodów zwierząt
• oleju jadalnego
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego; płyt wiórowych i pilśniowych
• ziemi i kamieni
W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości nie może wystawiać worka brązowego służącego do gromadzenia BIOODPADÓW.

Harmonogram