Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Modliborzycach dla wpłat za odpady komunalne:
04 8717 1123 2010 1000 2118 0033

Przy uiszczaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Modliborzycach nie jest naliczana prowizja za ich dokonywanie.

Terminy wpłat:
- do 31 stycznia za I kwartał
- do 30 kwietnia za II kwartał
- do 31 lipca za III kwartał
- do 31 października za IV kwartał