Zgodnie z art.9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.
Każdy podmiot gospodarczy z terenu Gminy Modliborzyce jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z jedną z niżej wymienionych firm na odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

- EKO-KRAS Spółka z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
Tel. 500 140 910


- EKOLAND Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
Tel. 81 825 14 89


- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 872 07 85


- KOMA Lublin Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 11 E
20-209 Lublin
Tel.81 3070333


- PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o.

ul. Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
Tel. 84 600 33 12


- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
Tel. 84 688 18 52


- KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krzemowa 8 B
19-300 Ełk
Tel. 87 610 07 07


- Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

Wolina ul. Sienkiewicza 74
37-400 Nisko
Tel. 15 841 14 65