Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15 C, 20-324 Lublin (Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów)


• GREEN OFFICE ECOLOGIC Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa (Linia ręcznego demontażu ZSEiE, ul. Spółdzielcza 6 C, 21-532 Łomazy

Na terenie Gminy Modliborzyce zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest również podczas okresowych zbiórek oraz na terenie PSZOKU – Oczyszczalnia Ścieków
w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 4A, 23-310 Modliborzyce.

Pozostałe zakłady zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujące się na terenie województwa lubelskiego (Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028):

• Eco Harpoon-Recycling Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów (Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ul. Cementowa 20, 22-170 Rejowiec Fabryczny)
• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15 C, 20-324 Lublin
• GREEN OFFICE ECOLOGIC Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa (Linia ręcznego demontażu ZSEiE, ul. Spółdzielcza 6 C, 21-532 Łomazy
• SPÓŁDZIELNIA PRACY „ARGO-FILM”, ul. Paca 9/1, 04-361 Warszawa (Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ul. Zadębie 62,20-231 Lublin)
• Helios Lidia Skubisz, ul. Pergolowa 4/70, 20-819 Lublin (Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ul. L. Herc 9, Lublin)