Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

-Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
-Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35, 24-200 Bełżyce
-Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
-Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy

• Instalacja do zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne

-Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
-Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35, 24-200 Bełżyce
-Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO w Wincentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o., 22-302 Siennica Nadolna

• Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik