Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Modliborzyce.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) zgodnie z art. 7 przedsiębiorca musi spełniać określone wymagania aby uzyskać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Wymagania te określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie.

Zgodnie z tymi wymaganiami na terenie Gminy Modliborzyce zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych uzyskało sześciu przedsiębiorców:

Zgodnie z tymi wymaganiami na terenie Gminy Modliborzyce zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych uzyskało pięciu przedsiębiorców:

- Siatka Zbigniew Firma Usługowo-Handlowa "OLA"

Wolica Kolonia 3
23-310 Modliborzyce
Tel. 604 712 814

- "MANIX" Skład Opału i Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe Marian Głąb

ul. Długa 5
23-310 Modliborzyce
Tel. 508 085 489

- WC Serwis Polska Sp. z o.o.

ul. Szybowa 20E
41-808 Zabrze
Tel. (32) 278 45 31

- TOI TOI Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
Tel. (22) 614 59 79

- Firma Usługowa Asenizacyjna Tomasz Widz

Felinów 28
23-310 Modliborzyce
Tel. 514 021 853

- JARCO WIN-WIN Spółka z o.o. Jarosław Wasil

Andrzejów 146
23-302 Godziszów
Tel. 513 030 968