Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Modliborzyce wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.
Każdy podmiot gospodarczy z terenu Gminy Modliborzyce jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z jedną z niżej wymienionych firm na odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.