„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Michałówka od km 0+660 do km 1+296”.

„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660  w miejscowości Michałówka”

 

 

 

 

Aktualizacja_ Planu postępowań o udzielenie zamówień z dnia 12.04.2021 r.

Plan_aktualizacja z dnia 28.04.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Podkategorie