Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o nr ewid. 1537 ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr ewid. 1536, obręb 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.”

Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Modliborzyce na lata 2022-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.”

Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 _wersja 2 z dnia 22.03.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 _wersja 1 z dnia 24.01.2022 r.

Podkategorie