Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczące zmiany stanu wody na gruncie.

Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 _wersja 3

„Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce”

Podkategorie