Gmina Modliborzyce w dniu 13 marca 2017 roku podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109061L Wolica Pierwsza – Wolica Druga”, realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

          W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach zakwalifikowanych do realizacji w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina Modliborzyce w dniu 12 października 2016r. podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 2+300,00 do km 3+300,00”.