W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach zakwalifikowanych do realizacji w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina Modliborzyce w dniu 12 października 2016r. podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 2+300,00 do km 3+300,00”.

          Wykonawcą robót będzie firma Roboty Inżynieryjno – Budowlane, mgr inż. Antoni Chorębała z Janowa Lubelskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 420 244,36zł (roboty budowlane: 407 944,36zł i nadzór inwestorski: 12 300,00zł). Wysokość dotacji z budżetu państwa: 2 101 220,00zł oraz środki własne gminy: 210 122,36zł.
Prace rozpoczęły się w październiku i potrwają do końca listopada 2016 roku.