Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2023 _ wersja 1 z dnia 11.01. 2023 r.

Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1705, ze szkodą dla działek sąsiednich oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1699/4, 1699/3, obręb 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.”

Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1537, 1538, 1539, 1566, 1567, 1568, 1545, ze szkodą dla działek sąsiednich oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1536, 1569, 1803, 1540, 1565, obręb 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.”

Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 _wersja 5 z dnia 10.11.2022 r.

Podkategorie