Loga: Poznaj Polskę, Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Edukacji, Polski Ład

Logo: Poznaj Polskę

Gmina Modliborzyce otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Dofinansowanie otrzymały 3 szkoły podstawowe oraz Liceum Ogólnokształcące z terenu gminy Modliborzyce tj.:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Modliborzycach
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
 4. Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach


Kwota przyznanych przez Ministra środków wyniosła ogółem 68 760,00zł. Pozostałe środki wynoszące min. 20% całkowitego kosztu danej wycieczki pochodziły z wpłat rodziców uczestników wycieczek. O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzili następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach – dwie jednodniowe wycieczka do Lublina (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 8.960 zł)

 • Lublin - historyczny zespół architektoniczno – urbanistyczny
 • Kościół i klasztor oo. Dominikanów w Lublinie
 • Muzeum Narodowe w Lublinie
 • Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach – dwudniowa wycieczka do Warszawy (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10.000 zł)

 • Historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach – trzydniowa wycieczka do Wrocławia (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 15.000 zł)

 • Hala Stulecia we Wrocławiu
 • Zespół historycznego centrum we Wrocławiu
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilon Czterech Kopuł
 • Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu – gmach główny

Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach – dwudniowa wycieczka do Wrocławia (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10.000 zł)

 • Hala Stulecia we Wrocławiu
 • Zespół historycznego centrum we Wrocławiu
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilon Czterech Kopuł

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym – jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 4.800 zł)

 • Kazimierz Dolny – kultura i dziedzictwo narodowe
 • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym – jednodniowa wycieczka do Lublina (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 5.000 zł)

 • Muzeum Narodowe w Lublinie
 • Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich – jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 5.000 zł)

 • Kazimierz Dolny – kultura i dziedzictwo narodowe
 • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich – dwudniowa wycieczka w Bieszczady (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10.000 zł)

 • Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
 • Solina – Jezioro Solińskie i Zapora,
 • Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej
 • Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego

W zorganizowanych 9 wycieczkach szkolnych uczestniczyło 319 uczniów. Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni, w dobrych humorach po udanych i ciekawych wyprawach ukazujących piękno i bogactwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i architektoniczne Naszej Ojczyzny. Informacje o każdej z wycieczek wraz z fotorelacją znajdują się na stronach internetowych szkół biorących udział w Przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Marzena Dolecka-Jocek
Foto: arch. szkół