Burmistrz Modliborzyc zaprasza mieszkańców miejscowości: Dąbie, Gwizdów, Lute, Majdan, Michałówka, Modliborzyce, Słupie, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Wolica-Kolonia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia nazw miejscowości i ich części.

Burmistrz Modliborzyc ogłasza konsultacje społeczne w sprawie: Zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części tj.:

Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc Nr 23/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2020-2025.