Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy