Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc Nr 23/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2020-2025.