Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców