Za nami pól roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W okresie październik ? grudzień zebrano 193,9 tony odpadów komunalnych, w tym:

 

-  50,4 t frakcji suchej,
-  143,5 t frakcji mokrej (zmieszanej).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektro śmieci:

 

11,5 t opon
6,2 t odpadów wielkogabarytowych,
1,1 t zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawowy sposób segregacji śmieci na terenie naszej Gminy to podział na frakcję suchą i mokrą. Na frakcję suchą są wydawane worki koloru żółtego. W pojemnik metalowy lub plastikowy zaopatrzyć się ma właściciel nieruchomości.

 

 

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOROWNICY

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 
w soboty od 9.00 do 14.00

Regulamin PSZOK.pdf

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce

              W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Każdy mieszkaniec gminy posiadający umowę na wywóz odpadów komunalnych powinien w terminie do 30 czerwca 2013 r. ją wypowiedzieć.