Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 62,5 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,6 %

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016
1.Antolin, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Pasiekapdf
2.Wierzchowiska Pierwszepdf
3.Wolica Kolonia, Wolica Pierwsza, Wolica Drugapdf
4.Brzeziny, Ciechocin, Majdan, Świnki, Gwizdów, Kalenne, Słupiepdf
5.Modliborzyce lewa strona drogi S-19pdf
6.Modliborzyce prawa strona drogi S-19, Kolonia Zamekpdf
7.Dąbie, Lute, Zarajec, Michałówka, Felinówpdf
8.Stojeszyn Kolonia, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugipdf
9.Modliborzyce - zabodowa wielorodzinnapdf

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Modliborzycach dla wpłat za odpady komunalne:
04 8717 1123 2010 1000 2118 0033

Przy uiszczaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Modliborzycach nie jest naliczana prowizja za ich dokonywanie.

Terminy wpłat:
- do 31 stycznia za I kwartał
- do 30 kwietnia za II kwartał
- do 31 lipca za III kwartał
- do 31 października za IV kwartał

System PSOR.pdf
Plakat.pdf
Ulotka.pdf

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - 40,8 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,6 %

W miesiącach od maja do października frakcja mokra (odpady zmieszane w pojemniku) jest odbierana co 2 tygodnie.

W związku z pojawieniem się wątpliwości mieszkańców, co do terminów odbioru odpadów komunalnych w tych miesiącach informujemy, że prawidłowy harmonogram odbioru śmieci znajduję się w przekazanych Państwu kalendarzach.

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości zamieszczony jest poniżej:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym.

obwieszczenie.pdf
Przypominamy Państwu, że w miesiącach od maja do października frakcja mokra(odpady zmieszane w pojemniku) jest odbierana co 2 tygodnie.
W kalendarzach odbioru odpadów komunalnych, przekazanych mieszkańcom Gminy Modliborzyce, daty odbioru śmieci są zaznaczone odpowiednim kolorem w zależności od tego, jaka frakcja jest odbierana.
Data odbioru odpadów zaznaczona na kolor różowy oznacza, że odbierane są wyłącznie odpady zmieszane. 
Daty oznaczone kolorem niebieskim oznaczają odbiór obydwu frakcji, czyli odpadów zmieszanych w pojemnikach i segregowanych w workach.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - 20,59 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 29,28 %